Drs. Jeannette Reefman

Na een universitaire studie in de gedragswetenschappen en een aanvullende studie binnen de psychologie, deed ik de postdoctorale opleiding tot psychotherapeut in zowel binnen- als buitenland (registratie BIG*, LVVP, NVP, NIP). Vervolgens specialiseerde ik mij als kinder- en jeugdpsychotherapeut (gercertificeerd VKJP en supervisor), relatie- en gezinstherapeut (gecertificeerd NVRG en EFT, supervisor en leertherapeut), persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie, groepspsychotherapeut (gecertificeerd NVGP), psychodynamisch psychotherapeut (gecertificeerd VKDP) en bekwaamd in de schemagerichte psychotherapie.
In 1996 volgde nog een opleiding tot mediator.

Van 1977 tot 1993 werkte ik achtereenvolgens bij:

-de Paaz Brinkgreven Dimence te Deventer
-Het universitair ziekenhuis te Leuven afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie
-RIAGG Zwolle als teamleider relatie- en gezinstherapie
-RIAGG Ede-Wageningen als hoofd psychotherapie

In 1993 richtte ik de groepspraktijk PCC Joppe op.

U kunt bij mij terecht met klachten rond angst, depressie, post-traumatische stoornissen en psychosomatische klachten meestal samenhangend met persoonlijkheidsproblematiek, relatie- gezins-  en familieproblematiek, arbeids- gerelateerde problematiek en levens- en gezinsfase problematiek (specialistische ggz).

De behandeling richt zich op het doen afnemen cq verminderen van de psychische klachten, het doorbreken van vastzittende patronen zowel individueel als relationeel en het weer in gang zetten van de gestagneerde ontwikkeling in de persoonlijkheid.

U kunt tevens een beroep op mij doen voor consultatie, advies en supervisie bij beroeps- en partnerrelatieontwikkeling.

Telefonisch spreekuur: Maandag van 10.30 tot 11.30

*BIG: 69025838916 (psychotherapeut)