Mw. A. Lagemaat-Hoefakker MSc

Anita Lagemaat-Hoefakker (1986) is psycholoog en cognitief gedragstherapeut VGCT i.o. Zij is sinds 2014 werkzaam bij PCC Joppe.

Na de master opleiding Psychologie heb ik mij verder geschoold in onder andere het uitvoeren van diagnostisch onderzoek (hiervoor behaalde ik mijn BAPD aantekening), onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen, cognitieve gedragstherapie en eye movement desensitization and reprocessing (emdr).

In het verleden heb ik zeven jaar op een gesloten opname afdeling gewerkt van een grotere ggz-instelling. Hierna ben ik aan de slag gegaan bij PCC Joppe. Tevens ben ik kort daarna begonnen met mijn werkzaamheden als POH-GGZ in een huisartsenpraktijk.

Mijn behandelingen zijn gericht op volwassenen (18+). Hierbij maak ik gebruik van cognitieve gedragstherapie, emdr, motiverende gespreksvoering en positieve psychologie. Wanneer nodig voer ik diagnostisch onderzoek uit, voornamelijk naar autisme en persoonlijkheidsstoornissen. Dit houdt in dat cliënten vragenlijsten invullen, er een interview kan worden afgenomen en/of andere psychologische tests worden afgenomen. Hiermee zal worden onderzocht of er sprake is van een DSM-5 diagnose en kan een omschrijving van persoonskenmerken worden gegeven.

Als psycholoog voel ik me betrokken bij de cliënt en werk ik graag vanuit een persoonsgerichte benadering. Mijn werkwijze kenmerkt zich als gezamenlijk onderzoekend, motiverend, integer en geïnteresseerd. Tijdens mijn werk heb ik nauw contact en overleg met mijn collega’s.

Lidmaatschap: Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie