Drs. Alice van Dorp-Zwaan

Alice van Dorp-Zwaan (1960) is klinisch psycholoog en psychotherapeut BIG*, gezondheidszorgpsycholoog BIG*, cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCt en lid NIPVGCt en LVVP.

Vanaf 1984 ben ik werkzaam geweest in diverse instellingen op het gebied van de somatische en geestelijke gezondheidszorg (verpleeghuizen, algemeen ziekenhuis, organisatie voor geestelijke gezondheidszorg). Sinds 2003 heb ik een functie als klinisch psycholoog bij GGNet, Acute Zorg Zutphen. Vanaf 2004 werk ik daarnaast als vrijgevestigd psychotherapeut bij PCC Joppe.

Ik houd me in mijn praktijk bezig met vooral individuele, integratieve cognitieve gedragstherapie en soms partnerrelatietherapie, bij volwassenen vanaf achttien jaar en ouderen, met als belangrijkste aandachtsgebieden: angst- en stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, burned-out klachten, (pathologische) rouwverwerking, psychische klachten bij lichamelijke aandoeningen/ziekten, arbeidsgerelateerde problemen, levensfaseproblematiek en partnerrelatieproblematiek. Vaak gaat het om een combinatie van meerdere psychische problemen en klachten.
Daarbij leg ik het accent op de Gespecialiseerde GGZ, maar ook cliënten die komen voor een Basis Generalistisch GGZ traject kunnen bij mij terecht.

Ik werk nauw samen met mijn collega-psychotherapeuten en verwijzers (huisartsen, bedrijfsartsen, instellingen voor GGZ). Mijn uitgangspunten zijn cliënt- en resultaatgericht werken, en waar mogelijk kortdurend, vanuit met name de  cognitief-gedragstherapeutische en systemische referentiekaders.

In geval van acute crisis kunnen mijn cliënten terecht bij de eigen huisarts dan wel zijn/haar waarnemer. Als het minder acuut is, maar wel dringend aandacht behoeft, kan de cliënt telefonisch of via email contact met mij opnemen via het secretariaat van PCC Joppe (zie contactgegevens). In vakantieperioden of bij ziekte kan de cliënt voor minder acute crisis ook terecht bij mijn directe collega’s, verbonden aan PCC Joppe. Dit wordt zo mogelijk vooraf met de cliënt zelf besproken. 

Ik werk wekelijks enkele avonden en regelmatig op zaterdagochtend in de praktijk.

Ik heb contracten met (vrijwel) alle zorgverzekeraars. Hier vindt u een overzicht van de zorgverzekeraars met wie ik een contact heb afgesloten.

Vergoedingen, tarieven en betalingsvoorwaarden vindt u hier

Hoe de zorg geregeld is, staat in mijn Kwaliteitsstatuut.

Ik hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Hoe met informatie in de praktijk wordt omgegaan, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), staat beschreven in mijn privacy-statement.

Mijn praktijk wordt elke vijf jaar gevisiteerd, te zien aan het LVVP-certificaat-logo. Zie voor meer informatie: https://lvvp.info.

  • Persoonlijke AGB-code:      94001146                 
  • Praktijk AGB-code:          94003504                   
  • KvKnummer:                   08225237

*BIG: 39049319316 (psychotherapeut) / 19049319325 (GZ psycholoog en klinisch psycholoog)