Home

CIMG2272PCC Joppe is een samenwerkingsverband van psychotherapeuten, klinisch- en gezondheidszorgpsychologen en een mediator. Zo nodig en indien gewenst onderhoudt PCC Joppe contact met verwijzer cq. huisarts, poh ggz, gz-psycholoog, psychiater en bedrijfsarts; dit altijd in overleg en met toestemming van cliënt.

Gespecialiseerd in:

 • Relatie- en familieproblemen
 • Arbeidsgerelateerde problemenCIMG2276
 • Burnoutklachten
 • Posttraumatische stress-stoornissen
 • Angst- en stemmingsstoornissen
 • Obsessief-compulsieve stoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen/
  Persoonlijkheidsontwikkeling
 • Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen
 • Kinder- en jeugdproblematiek