Drs. Jeannette Reefman

Na een universitaire studie in de gedragswetenschappen (cultuur en persoonlijkheid) en een aanvullende studie binnen de psychologie, deed ik de postdoctorale opleiding tot psychotherapeut in zowel binnen- als buitenland. Vervolgens specialiseerde ik mij als kinder- en jeugdpsychotherapeut , relatie- en gezinstherapeut, persoonsgerichte experiëntiele psychotherapie, groepspsychotherapeut, psychodynamisch psychotherapeut en heb mij de laatste jaren bekwaamd in schematherapie.
In 1996 volgde ik een opleiding tot mediator/conflictbemiddelaar. 

Van 1977 tot 1993 werkte ik achtereenvolgens bij:

-de Paaz Brinkgreven Dimence te Deventer
-Het universitair ziekenhuis te Leuven afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie
-RIAGG Zwolle als teamleider relatie- en gezinstherapie
-RIAGG Ede-Wageningen als hoofd psychotherapie

In 1993 richtte ik de groepspraktijk PCC Joppe op.

U kunt bij mij terecht met klachten rond: angst, depressie, post-traumatische stoornissen en psychosomatische klachten meestal samenhangend met persoonlijkheidsproblematiek, relatie- gezins-  en familieproblematiek en arbeidsgerelateerde problematiek (gespecialiseerde ggz).

De behandeling richt zich op: het doen afnemen cq verminderen van de psychische klachten, het doorbreken van vastzittende patronen zowel individueel als relationeel (relatie, gezin en familie) en het weer in gang zetten van de gestagneerde ontwikkeling in de persoonlijkheid en familierelaties. Voor zowel jeugdigen, volwassenen en ouderen.

U kunt tevens een beroep op mij doen voor: Coaching en conflictbemiddeling, consultatie, advies en supervisie en leertherapie bij beroeps-, partnerrelatie- en gezinsontwikkeling.

Hoe te handelen bij crisis en afwezigheid: Bij acute crisis kunnen cliënten terecht bij de eigen huisarts dan wel zijn/haar waarnemer. Als het minder acuut is, maar wel dringend aandacht behoeft, kan de cliënt telefonisch of via e-mail contact met mij opnemen via de secretaresse van PCC Joppe (zie contactgegevens).
In vakantieperiode of bij ziekte kan de cliënt voor minder acute crisis ook terecht bij mijn collega’s, verbonden aan PCC Joppe. Dit wordt in principe vooraf met de cliënt zelf besproken.  

Telefonisch spreekuur: Maandag van 10.30 tot 11.30 uur

Lid specialistische beroepsverenigingen: LVVP, NVP (leertherapeut), NIP, VKJP, VKDP, NVGP, VPeP (leertherapeut en supervisor), Schematherapie (in aanvraag), MFN, NVRG (supervisor) en EFT

BIG: 69025838916 (psychotherapeut)
AGB zorgverleners code: 94006258
AGB praktijkcode: 94055765
KVK: 01897477
Kwaliteitsstatuut
Privacystatement

De tarieven en betalingsvoorwaarden vindt u hier.

Ik heb contracten met (vrijwel) alle zorgverzekeraars. Hier vindt u een overzicht van de zorgverzekeraars met wie ik een contact afgesloten heb