Klachtenprocedure

De psychotherapeuten van PCC Joppe zijn lid van de beroepsvereniging van psychotherapeuten, de LVVP, en hanteren in dien verstande ook de klachtenregeling van de LVVP.