Welkom bij PCC

PCC Joppe is een samenwerkingsverband van psychotherapeuten, klinisch- en gezondheidszorgpsychologen en een mediator. Zo nodig en indien gewenst onderhoudt PCC Joppe contact met verwijzer cq. huisarts, poh ggz, gz-psycholoog, psychiater en bedrijfsarts; dit altijd in overleg en met toestemming van cliënt.