Missie en visie

Missie
Wij zijn er voor iedereen die psychische klachten heeft en die daardoor zelf, of in een relatie vastgelopen is. Onze hulp bestaat uit psychotherapie, coaching, mediation en consultatie waarbij kwaliteit van zorg hoog bij ons in het vaandel staat. Kort als het kan, lang als het nodig is. Dit doen wij op basis van diagnostiek en altijd in goed overleg met onze cliënt en zo nodig met de verwijzer (meestal de huisarts).

Visie
We werken vanuit verschillende specialisaties waardoor voor (vrijwel) elke cliënt maatwerk geleverd kan worden. De zorgvraag van de cliënt wordt gekoppeld aan de specialistische expertise van de psychotherapeut.

Het verbeteren van kwaliteit van leven staat centraal. Wij denken dat verandering, psychische groei en het aanleren van nieuw gedrag (bijna) altijd mogelijk is.

We willen toonaangevend zijn op het gebied van (vrijgevestigde) psychotherapie, coaching en conflictbemiddeling, waarbij we zoveel mogelijk werken volgens de multidisciplinaire richtlijnen GGZ (Trimbos-instituut), gestoeld op wetenschappelijke evidenced based en practice based inzichten.

Wij achten individuele en gezamenlijke deskundigheidsbevordering van groot belang, zodat we voldoen aan alle kwaliteitseisen. Hiermee kunnen we onze cliënten/patiënten zo goed mogelijk helpen hun kwaliteit van leven te verbeteren. Dit doen wij door intern en extern overleg (o.a. intervisie) en door opleiding en nascholing.

Wij zijn innovatief, professioneel, integer, betrokken en gericht op goede samenwerking met onze cliënten, met elkaar en met verwijzers (huisartsen, bedrijfsartsen, en andere GGZ-zorgverleners). Daarnaast vinden we openheid, veiligheid en betrokkenheid essentieel.

Wij hebben contracten met (nagenoeg) alle zorgverzekeraars.